Телевизија

Број дозволе Скраћени идентификациони знак емитера Пун назив емитера
15/2006-6 М МОЈА ТВ Привредно друштво за телекомуникације ТВ Метрополис д.о.о., из Београда
17/2006-3 ТВ СТУДИО Б Јавно радиодифузно предузеће Студио Б из Београда
33/2007-5 ТВ Пирот Привредно друштво ТВ Пирот Д.О.О.
34/2007 TV Belle amie РТВ Belle Amie Д.О.О.
35/2007-2 ТВ Врање Јавно предузеће Радио телевизија Врање
37/2007-1 Регионална ТВ Јавно предузеће за информисање Нови Пазар
38/2007-5 ТВ Рашка Јавно предузеће радио станица Радио Рашка
40/2007-7 БЕСТ ТВ Акционарско друштво Тимочка телевизија и радио
41/2007-6 ТВ Бор Јавно предузеће
42/2007-1 ТВ Палма плус Аутотранспортно предузеће Палма ексопрт-импорт Д.О.О.
43/2007-5 ТВ Канал 9 Д.О.О. Телевизија канал 9
44/2007-2 ТВ Крушевац Јавно предузеће радио телевизија Крушевац
45/2007-5 ТВ Краљево Привредно друштво Радио телевизија Краљево и Ибарске новости Д.О.О.
46/2007-1 Сат ТВ Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације Sat TV communications export-import Д.О.О.
48/2007-4 ТВ Енигма РТВ Енигма Д.О.О.
49/2007-2 ТВ Вујић Вујић телевизија Д.О.О.
50/2007-3 ТВ Шабац Јавно предузеће радио телевизија Шабац
51/2007-5 ТВ Банат ТВ Банат Д.О.О. за произвоњу и емитовање радио и ТВ програма
52/2007-3 ТВ Сантос Santos commerce д.о.о. за радио телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
53/2007-8 ТВ Панонија РТВ Панонија Д.О.О. за емитовање радио и ТВ програма
54/2007-3 ТВ Мост ТВ Мост Д.О.О. за информативну издавачку делатност
56/2007-6 Сремска ТВ Сремска телевизија д.о.о.
146/2008-1 ТВ Лав плус Предузеће Конзум Лав Д.О.О.
442/2010 ТВ Крагујевац Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац
443/2010-1 ТВ Подриње Акционарско друштво Радио ТВ Подриње
511/2013-1 ТМС Телевизија Телемарк Телевизија Телемарк д.о.о.
512/2013-1 ТВ Канал 3 МТС-Моја ТВ станица д.о.о.
518/2014 Телевизија Исток Д.о.о. Istok Company

Радио

Број дозволе Скраћени идентификациони знак емитера Пун назив емитера
18/2006-8 РАДИО АНТЕНА 107,9 Привредно друштво Бета радио д.о.о.
19/2006-2 РАДИО NOSTALGIE Предузеће за радиодифузију и маркетинг Nostalgie-plus koncept д.о.о., из Београда
20/2006-3 NAXI RADIO Naxi предузеће за шпедицију, саобраћај и инжењеринг д.о.о., из Београда
21/2006-5 ГРАДСКИ 102.2 Предузеће за визуелне и пословне комуникације Spirit Sound MFM д.о.о., из Београда
23/2006-4 РАДИО ПИНК 91,3 Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о., из Београда
24/2006-3 РАДИО СТУДИО Б Јавно радиодифузно предузеће Студио Б, из Београда
25/2006-2 РАДИО ТРИ 95,8 Trident media group д.о.о., из Београда
26/2006-3 СПОРТ ФМ 100,4 Спорт радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу из Београда
27/2006-4 ТДИ радио Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ радио телевизија д.о.о.
28/2006-3 РАДИО TОП ФМ 106.8 Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге Радио Топ ФМ Д.О.О.
30/2006-2 Радио Новости Радио Новости Д.О.О.
31/2006-4 РАДИО ПИНГВИН 90.9 Радиодифузно друштво Пингвин Д.О.О.
57/2007-2 Радио Врање Јавно предузеће Радио телевизија Врање
58/2007 Radio Belle amie РТВ Belle Amie Д.О.О.
59/2007-5 Радио Сто плус Новинска агенција Beta Press Д.О.О., Београд
60/2007-6 Бест радио Акционарско друштво Тимочка телевизија и радио
62/2007-2 Радио Крушевац Јавно предузеће радио телевизија Крушевац
63/2007-2 Радио Шумадија Јавно предузеће за информисање Шумадија
64/2007-1 Радио Јагодина Јавно информативно предузеће Нови пут
65/2007-1 Радио Луна Информативни и маркетиншки центар Luna press Д.О.О.
66/2007-1 Радио Патак Информативно предузеће Центар Д.О.О.
67/2007-3 Радио АС Радиодифузно друштво радио телевизија АС Д.О.О.
68/2007-7 Радио ВК Jet company Д.О.О. за телекомуникације, развој и пројектовање - у стечају
69/2007-2 Радио Панчево Јавно радиодифузно предузеће радиотелевизија Панчево
70/2007-3 Радио Зрењанин Јавно предузеће Радио Зрењанин
71/2007-1 Делта радио РТД Д.О.О. предузеће за производњу и услуге
72/2007-4 Паннон радио Фондација Панонија
73/2007-2 Радио Сомбор Радио Сомбор А.Д.
74/2007-6 Радио Срем Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Срем
75/2007-3 Радио Врбас Јавно предузеће за информисање Врбас
76-1/2007-4 ББ РАДИО Медијски центар Blue Д.О.О.
76-2/2007-2 ББ РАДИО ПЛУС Авалон Д.О.О. за производњу и трговину
77/2007-2 Радио Шид Јавно предузеће Радио Шид за радиодифузну, новинску и издавачку делатост
427/2009 Бум Бум радио Бум Бум 2007 Д.О.О.
428/2009-4 Радио Јат Радио Јат друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију
429/2009-4 Rock radio 96,2 Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар Д.О.О.
430/2009-1 Радио Словољубве Српска православна црква-Архиепископија Београдско-Карловачка
432/2009 Лознички Дрина радио Друштво за производњу, промет и услуге Мартекс ТМТ Д.О.О.
444/2010-4 Радио Лесковац Јавно предузеће Радио Лесковац
445/2010-1 Радио Џенарика Радиодифузно предузеће Студио М д.о.о.
446/2010-3 Radio TDI Central Д.О.О за производњу, трговину и услуге „Matrix D“
465/2010 Радио Крагујевац Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац
466/2010-2 Радио Пожаревац Јавно радио-дифузно предузеће Радио Пожаревац
481/2011-2 Радио Темпо Зоран Николић ПР, Агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101
498/2011 Радио Иди Иди-Нинчић д.о.о.
507/2013 Радио Лагуна Лагуна етар д.о.о.
508/2013-1 Радио Каролина Радио Каролина д.о.о.
521/2014 РАДИО М55 РТВ М Д.О.О.