Javna rasprava

JAVNA RASPRAVA


DIGITALIZACIJA

odluke i predstavke

PREDSTAVKE I ODLUKE

pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Vesti i saopštenja

Reemitovanje stranih TV programa u Srbiji

Utorak, 28. jun 2016

U pravnom poretku Republike Srbije garantuje se sloboda prijema i reemitovanja programa iz država članica Evropske unije (EU) i država članica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Konvencija).